Tietoa Sivustosta

Tietoa SivustostaHedelmäpelit.eu on 2015 perustettu kasinopelaamiseen liittyvä laadukas infosivusto jonka tarkoituksena on esitellä kasinosivustojen uutuuksia sekä tiedottaa bonuksiin. Jäsenetuihin ja yleisesti pelaamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Sivusto keskittyy paitsi slottipelaamiseen ja peliuuutuuksien esittelyyn. Myös mobiilipelaamiseen erikoistuneisiin sivustoihin kommentoiden niiden tarjoamaa pelivalikoimaa. Pelattavuutta, asiakaspalvelua, suojausteknologiaa ja muita pelipäätöksiin vaikuttavia asioita. Jaettava informaatio on ajantasaista ja sen avulla pelipäätöksen ja valintojen tekeminen tapahtuu nopeasti ja yksinkertaisesti.

Sivusto osallistuuu yleiseen kasinopelaamiseen liittyvään keskusteluun tuoden siihen kriittisiä äänenpainoja ja pyrkien keskustelunavauksiin erityisesti liittyen pelaamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin. Vastuullisen pelaamisen standardin tarkastelu on yksi painopisteistä.

Sivuston artikkelivalikoimaa päivitetään säännöllisesti. Ssivustolla eurataan alaan liittyviä aiheita ja niitä koskevaa keskustelua, erityisesti liittyen lainsäädäntöön ja tekniseen kehitykseen.

Kasinosivustoista

Arvioinnin perusteena ovat siis pelaajan näkökulmasta olennaiset seikat asiakaspalvelun toiminnasta. Rahaliikenteen suojaukseen ja pelivalmistajien tiedoista pelivalikoimaan. Bonustietojen ja muiden etujen esittely sekä sivustojen erityispiirteiden kommentointi mahdollistavat sivustojen arvioinnin ja pelipäätöksen tekemisen myös viihdepelaamisen näkökulmasta. Suomalaisista sivustoista mukana ovat kasinohuone ja PAF.

Eräs arvioinnin painopisteistä on markkinoinnin ja vastuullisen pelaamisen standardin toteutumisen kriittinen arviointi. Kasinopelaamisen uudistuessa kasinoiden vastuu sivustojen sisällöstä ja pelaajien hyvinvoinnista lisääntyy väistämättä. Tiettyjen asiakasryhmien suojaaminen pelaamisen lieveilmiöiltä on osa tulevaisuuden kasinoetiikkaa, tiettyjen odotettavissa olevien lainsäädännöllisten näkökulmien toteutuksen lisäksi.

Pelaajan vastuu ulottuu asiassa omien pelitottumusten hallinnan lisäksi myös kasinosivustojen kriittiseen arviointiin. Sivustojen joiden toiminnassa on epäselvyyksiä rahoittamatta jättäminen on osa alaan liittyvien ongelmien ratkaisua mistä syystä asiaan on perusteltua kiinnittää huomiota.

Kasinopelaamisesta

Pelaaminen sivuaa useita inhimillisen käyttäytymisen peruspiirteitä tavalla joiden avaaminen paitsi vähentää ongelmapelaamista myös luo mielekkään taustan viihdepelaamiselle. Pelaamiseen liittyvien legendojen ja pelien historian kertaaminen ja liittäminen osaksi laajempaa kontekstia luo laadukasta sisältöä sekä mahdollista oman pelaamisen arvioimisen näkökulmasta joka asettuu vastustamaan pelaamisen mekaanista elementtiä.

Sivuston tapa tarkastella uhkapelaamista antaa pelaajalle välineet tarkastella omaa pelaamista myös laajemmin. Osana internetin viihteellistymistä ja siihen liittyviä ajankäyttökysymyksiä sekä esimerkiksi mobiilipelaamiseen liittyiä ilmiöitä.

Vastuullisen pelaamisen standardin toteutumisen arviointi kantaa läpi sivuston artikkelivalikoiman tavalla joka osaltaa profiloi sivustoa verkossa. Keskustelunavauksiin lukeutuvat myös pelaamiseen liittyvien yhteiskunnallisten kysymysten esittely sekä kriittinen tarkastelu, mukaan lukien monopoliaiheinen keskustelu.